Kauko Sorjosen säätiö

Kauko Sorjosen säätiön tarkoituksena on edistää kulttuurityötä ja kulttuuriperinteen
säilymistä sekä tutkimusta ja koulutusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee
toimialansa eri taidealoja rahoittamalla toimintaedellytyksiä, jakamalla apurahoja,
kustantamalla julkaisuja, osoittamalla varoja arkkitehtonisen rakennusperinteen
säilyttämiseen ja entisöintiin sekä rahoittamalla yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa
tehtävää tutkimus-, koulutus- ja valistustyötä.

Kotiseutuneuvos Kauko Sorjosen nimeä kantava kulttuurinedistämissäätiö on
perustettu 18.6.1998.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kauko Sorjosen säätiö