Kummitoiminta

Säätiö tukee lahjakkaiden, vähävaraisten lasten ja nuorten musiikkikasvatusta hankkimalla ikään ja osaamistasoon sopivia soittimia. Toimintavuoden aikana musiikkikummitoiminnan kohteena on ollut yhdeksän lasta ja nuorta sekä Suomesta että ulkomailta. Suomalaisilla ”kummijousisoittajilla” on myös oikeus lainata säätiön soitinpankista instrumentti ja/tai jousi.

Comments are closed.